Fjord Cykler - Dine Rettigheder (GDPR)

 

Retten til persondata.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig hvad vi anvender dem til, og hvor de stammer fra. Du har ret til at få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data vi behandler om dig. Der kan dog være begrænsninger af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

 

Retten til Dataportabilitet.

Du har ret til at få de persondata vi behandler om dig, udleveret eller overført til en anden dataansvarlig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst.

 

Retten til at unøjagtige persondata rettes eller slettes.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Personoplysninger anonymiseres eller slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt kundeforhold med dig/din virksomhed.
Når kundeforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.

Ved anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Indsigt og klager.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: mail@fjordcykler.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Ændring af vores persondatapolitik.

I tilfælde af væsentlige ændringer af denne persondatapolitik, giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.